بلاگ /

برای کف و دیوار چه مصالحی باید استفاده کنیم ؟

هیچ کس نقش اساسی پیش زمنیه برای یک کار هنری را رد نمی کند. اگر شما بخواهید دکوراسیون داخلی خانه یا دفتر کار خود را چنان طراحی کنید که آرامش، انرژی، انگیزه و زندگی را بیشتر و بیشتر کند، لاجرم باید به فکر بهترین پیش...

بازسازی و نوسازی آپارتمان بایدها و نبایدها

با گذشت زمان طولانی، آپارتمان ها نیز مثل بقیه وسایل زندگی رو به فرسودگی خواهند گذاشت. ایمنی، امکانات و زیبایی یک ساختمان در طی زمان تحلیل خواهد رفت. با این حال ممکن است تلاش برای خراب کردن یک ساختمان چند طبقه که به چندین نفر...