14 پروژه معماری با رنگ سال Pantone 2021: زرد و خاکستری /

14 پروژه معماری با رنگ سال Pantone 2021: زرد و خاکستری
1612251135pantone-arch _1_.jpg
1612251137pantone-arch _2_.jpg
1612251141pantone-arch _4_.jpg
1612251145pantone-arch _5_.jpg
1612251149pantone-arch _6_.jpg
1612251151pantone-arch _7_.jpg
1612251153pantone-arch _8_.jpg
1612251154pantone-arch _9_.jpg
1612251156pantone-arch _10_.jpg
1612251159pantone-arch _11_.jpg
1612251162pantone-arch _12_.jpg
1612251164pantone-arch _13_.jpg
1612251165pantone-arch _14_.jpg
1612251167pantone-arch _15_.jpg
1612251168pantone-arch _16_.jpg
1612251170pantone-arch _17_.jpg
1612251171pantone-arch _18_.jpg
1612251174pantone-arch _19_.jpg
1612251175pantone-arch _20_.jpg
1612251176pantone-arch _21_.jpg
1612251178pantone-arch _22_.jpg
1612251180pantone-arch _23_.jpg
1612251182pantone-arch _24_.jpg
1612251184pantone-arch _25_.jpg
1612251185pantone-arch _26_.jpg

14 پروژه معماری با رنگ سال Pantone 2021: زرد و خاکستری

در 9 دسامبر ، Pantone رنگ سال 2021  را اعلام کرد:
 

PANTONE 17-5104 Ultimate Grey و PANTONE 13-0647 Illuminating

 پنتون با انتخاب دو رنگ برای دومین بار در 22 سال گذشته ، رنگ زرد و خاکستری را به عنوان دو رنگ مستقل ، اما مکمل توصیف کرد که نمایانگر موضوع وحدت و حمایت متقابل است. در حالی که PANTONE 13-0647 Illuminating روشن و سرزنده است ، PANTONE 17-5104 Ultimate Grey محکم و قابل اعتماد است ، انتخاب این دو در کنار هم نشان دهنده خوش بینی و قدرت پس از یک سال خیلی دشوار در جهان است. در معماری ، این پالت رنگی ترکیبی از بازی و شکوه در فضاهای اجتماعی ، فضاهای خانگی ، فضاهای مراقبتی و موارد دیگر برای برقراری مضامین مشابه انعطاف پذیری و  مفاهیم مثبت استفاده شده است. در ادامه با 14 نمونه پروژه با استفاده از رنگ های  سال 2021 Pantone با آریاناعمران همراه باشید.....

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت