13 فضای عمومی موقتی و فعال /

13 فضای عمومی موقتی و فعال
1612253325plaza _1_.jpg
1612253327plaza _2_.jpg
1612253328plaza _3_.jpg
1612253330plaza _6_.jpg
1612253332plaza _5_.jpg
1612253334plaza _4_.jpg
1612253337plaza _7_.jpg
1612253338plaza _8_.jpg
1612253345plaza _9_.jpg
1612253346plaza _12_.jpg
1612253348plaza _11_.jpg
1612253350plaza _10_.jpg
1612253353plaza _13_.jpg

13 فضای عمومی موقتی و فعال

 تحریریه شرکت دکوراسیون داخلی آریاناعمران

انسان ها در سراسيمگی شهرهای امروز، به دنبال عرصه هايی با هويتهای ويژه هستند تا علاوه بر تأمين آسايش و تعامل با همنوعان، در بستر پويايی اجتماعی به كمال متعالی خود نائل شوند. رشد فزاينده ابعاد شهرنشينی و شكل گيری مقياس جديدی از رشد شهری در طی دهه های اخير موجب شده است كه شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای تازه ای چون افزايش نابهنجاريهای اجتماعی، كمرنگ شدن هويت و حس تعلق اجتماعی و درمجموع كاهش كيفيت زندگی مواجه شود.
فضاهای عمومی با جذب افراد و گروه های مختلف می توانند شرایط مناسبی را برای شکل گیری تعاملات اجتماعی ایجاد کرده که این موضوع ارتباط عمیقی با قابلیت های فضای معماری از طریق  ایجاد فضاهای خلاق و  طراحی متناسب کالبدی برای رویدادهای اجتماعی و گیرا و جاذب افراد با سلایق مختلف می باشد تا از این طریق موضوع یا پیام مهمی را به مخاطبین القا و سبب رشد جامعه در  مسیر معینی شده و به ارتقاء سطح  هنر ،فرهنگ و مسائل مهم اجتماعی کمک کرده و نقش موثری را در  هدایت جوامع بشری  به سوی پیشرفت و تعالی ایفا می کند 

اصول و استانداردهای طراحی فضاهای عمومی

استفاده از پلازاها و مکان های عمومی توسط عابرینی صورت می گیرد که در حال رفت و آمد به ساختمانهای مجاور هستند .صرفنظراز آب و هوای منطقه زیبایی پلازا یا هر چیز دیگر، مردم کوتاهترین و مستقیم ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب می کنند.علی رغم ساعت اوج رفت و آمد از ورودی های ساختمان ها، پلازاها باید قادر به سازماندهی سه دسته از رفت و آمدها باشند:

  • عبور از میان آن ،مردم از پلازاهای عمومی به عنوان میانبر یا مسیر خوشایندی برای قدم زدن استفاده می کنند.
  • دسترسی به رستوران یا دیگر قسمت ها که پیرامون پلازا هستند.
  • دسترسی به سکوهای نشیمن یا مشاهده فضاها ،مردم به منظور نشستن در نور خورشید غذاخوردن یا منظور خاصی وارد فضا می شوند.

عوامل موثر بر مکان در فضاهای عمومی و ویژگی فضاهای مطلوب

توصیه های طراحی  و موارد مهم در مراکز عمومی و شهری در جهت ارتقاء سطح تعاملات عبارت است از:
موقعیت قرارگیری مکان عمومی،دعوت کنندگی، بزرگی و کوچکی فضا، پیچیدگی و تنوع بصری، موارد کاربرد و فعالیت ها، حوزه خدماتی ، نوع رهگذران ،ساماندهی افراد بی خانمان و ناهنجار ،شرایط اقلیمی ،مرزها و گذرها برای استراحت و رفت و آمد، سیرکولاسیون  در ریز فضاها ،تنوع در محل نشستن، استفاده از گیاهان، اختلاف تراز سطوح،آب نماها ،کفسازی ،اطلاعات و علایم، امکانات تفریحی،نگهداری و رسیدگی می باشد که هرکدام به نوبه خود تاثیر زیادی بر شکل گیری یک مکان عمومی مطلوب و جاذب برای افراد و اقشار مختلف دارد حتی برخی از این فضاها میتوانند موقتی و بر اثر نیاز خاص، تخریب ساختمان  و یا مابین فضاهای شهری  قرار گیرند در ادامه با 13 فضای عمومی موقتی و فعال با آریانا عمران همراه باشید.....

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت