50 پوستر ولنتاین برای عاشقان معماری /

50 پوستر ولنتاین برای عاشقان معماری
1613295563ValentineArchietctureLove_75_.jpg
1613295564ValentineArchietctureLove_81_.jpg
1613295565ValentineArchietctureLove_80_.jpg
1613295567ValentineArchietctureLove_34_.jpg
1613295568ValentineArchietctureLove_1_.jpg
1613295568ValentineArchietctureLove_3_.jpg
1613295570ValentineArchietctureLove_6_.jpg
1613295572ValentineArchietctureLove_5_.jpg
1613295574ValentineArchietctureLove_4_.jpg
1613295576ValentineArchietctureLove_7_.jpg
1613295577ValentineArchietctureLove_8_.jpg
1613295579ValentineArchietctureLove_9_.jpg
1613295581ValentineArchietctureLove_12_.jpg
1613295582ValentineArchietctureLove_11_.jpg
1613295583ValentineArchietctureLove_10_.jpg
1613295585ValentineArchietctureLove_13_.jpg
1613295586ValentineArchietctureLove_14_.jpg
1613295587ValentineArchietctureLove_53_.jpg
1613295589ValentineArchietctureLove_16_.jpg
1613295591ValentineArchietctureLove_15_.jpg
1613295593ValentineArchietctureLove_58_.jpg
1613295594ValentineArchietctureLove_17_.jpg
1613295595ValentineArchietctureLove_18_.jpg
1613295596ValentineArchietctureLove_19_.jpg
1613295598ValentineArchietctureLove_22_.jpg
1613295600ValentineArchietctureLove_21_.jpg
1613295602ValentineArchietctureLove_20_.jpg
1613295603ValentineArchietctureLove_23_.jpg
1613295605ValentineArchietctureLove_24_.jpg
1613295607ValentineArchietctureLove_25_.jpg
1613295609ValentineArchietctureLove_28_.jpg
1613295611ValentineArchietctureLove_27_.jpg
1613295612ValentineArchietctureLove_26_.jpg
1613295614ValentineArchietctureLove_31_.jpg
1613295616ValentineArchietctureLove_30_.jpg
1613295618ValentineArchietctureLove_29_.jpg
1613295620ValentineArchietctureLove_32_.jpg
1613295621ValentineArchietctureLove_33_.jpg
1613295623ValentineArchietctureLove_69_.jpg
1613295625ValentineArchietctureLove_39_.jpg
1613295626ValentineArchietctureLove_38_.jpg
1613295627ValentineArchietctureLove_37_.jpg
1613295628ValentineArchietctureLove_40_.jpg
1613295630ValentineArchietctureLove_41_.jpg
1613295632ValentineArchietctureLove_44_.jpg
1613295634ValentineArchietctureLove_50_.jpg
1613295636ValentineArchietctureLove_48_.jpg
1613295637ValentineArchietctureLove_45_.jpg
1613295639ValentineArchietctureLove_51_.jpg

50 پوستر ولنتاین برای عاشقان معماری

روز ولنتاین بهانه ای برای ماست تا بتوانیم روزی دیگر از تقویم را متفاوت تر مواقع دیگر سپری کنیم. در حالی که بیشتر افراد روز (و یا شب) را به خوردن شکلات و گذراندن در کنار افراد مورد علاقه خود می گذرانند، ما می خواهیم این فرصت را در اختیار شما قرار دهیم که معماری تا چه حد می تواند عاشق باشد.
صرف نظر از هر نوع رابطه شما با دیگران، یکی از مواردی که همه را با هم متحد می کند عشق است. عشق به معمار کمک می کند تا جایگاه خود به عنوان یک معمار، و تاثیرگذاری کارهایش ارتقا یابد. در سایت آرکدیلی اهمیت فرایند و پذیرش عشق در زندگی معمارن و طراحان قابل لمس است. لذا به بهانه روز ولنتاین، دو هفته قبل یک رقابت ساده برگزار شد و بیش از 450 اثر ارسال گردید.
ما بیش از50 پوستر را با مضمون بهترین کارت های ولنتاین را برگزیده و برای شما منتشر نموده ایم. امیدواریم که این کارت ها در این روز خاص، احساس خوبی به شما دهند.

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت