30 نمونه طراحی فروشگاه هایپرمارکت /

30 نمونه طراحی فروشگاه هایپرمارکت
1613635391طراحی فروشگاه هایپر _1_.jpg
1613635394طراحی فروشگاه هایپر _4_.jpg
1613635396طراحی فروشگاه هایپر _5_.jpg
1613636374طراحی فروشگاه هایپر _1_.jpg
1613636376طراحی فروشگاه هایپر _2_.jpg
1613636379طراحی فروشگاه هایپر _3_.jpg
1613636383طراحی فروشگاه هایپر _13_.jpg
1613636388طراحی فروشگاه هایپر _5_.jpg
1613636393طراحی فروشگاه هایپر _4_.jpg
1613636395طراحی فروشگاه هایپر _14_.jpg
1613636399طراحی فروشگاه هایپر _15_.jpg
1613636405طراحی فروشگاه هایپر _16_.jpg
1613636408طراحی فروشگاه هایپر _20_.jpg
1613636410طراحی فروشگاه هایپر _19_.jpg
1613636412طراحی فروشگاه هایپر _18_.jpg
1613636414طراحی فروشگاه هایپر _24_.jpg
1613636419طراحی فروشگاه هایپر _23_.jpg
1613636426طراحی فروشگاه هایپر _21_.jpg
1613636430طراحی فروشگاه هایپر _27_.jpg
1613636432طراحی فروشگاه هایپر _26_.jpg
1613636434طراحی فروشگاه هایپر _25_.jpg
1613636436طراحی فروشگاه هایپر _31_.jpg
1613636438طراحی فروشگاه هایپر _29_.jpg
1613636441طراحی فروشگاه هایپر _28_.jpg
1613636444طراحی فروشگاه هایپر _34_.jpg
1613636446طراحی فروشگاه هایپر _33_.jpg
1613636448طراحی فروشگاه هایپر _32_.jpg
1613636459طراحی فروشگاه هایپر _37_.jpg
1613636465طراحی فروشگاه هایپر _36_.jpg
1613636468طراحی فروشگاه هایپر _35_.jpg
1613636473طراحی فروشگاه هایپر _38_.jpg
1613636475طراحی فروشگاه هایپر _39_.jpg
1613636478طراحی فروشگاه هایپر _40_.jpg
1613636481طراحی فروشگاه هایپر _42_.jpg
1613636483طراحی فروشگاه هایپر _41_.jpg

30 نمونه طراحی فروشگاه هایپرمارکت

در جامعه امرزی فروشگاه های موادغذایی و هایپرمارکت ها جایگاه ویژه ای دارند. کمبود وقت و سرعت بالای زندگی شهری سبب شده تا روزانه افراد زیادی مواد غذایی خود را از هایپرمارکت ها تهیه کنند، به همین منظور طراحی فروشگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فروش اجناس متنوع و سیرکولاسییون پیچیده این فضاها باعث می شود تا طراحان با چالش مواجه شوند. در عین حال باید توجه داشت که اجناس باید در پس زمینه ای ساده به نمایش دربیایند تا مراجعین به راحتی بتوانند آن ها را تشخیص بدهند و از بین آن ها انتخاب بکنند.  از نکات دیگری که باید در طراحی فروشگاه به آن توجه کرد مسیریابی و نوع نورپردازی می باشد. در ادامه با دیدن نمونه هایی از فروشگاه های مواد غذایی و هایپرمارکت ها با  ما همراه باشید...

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت