طراحی و دیزاین داخلی مزون لباس عروس /

طراحی و دیزاین داخلی مزون لباس عروس
1617701080store-design-idea-29837-2.jpg
1617701083store-design-idea-29837-3.jpg
1617701085store-design-idea-29837-4.jpg
1617701088store-design-idea-29837-7.jpg
1617701089store-design-idea-29837-6.jpg
1617701091store-design-idea-29837-5.jpg
1617701093store-design-idea-29837-8.jpg
1617701094store-design-idea-29837-9.jpg
1617701096store-design-idea-29837-10.jpg
1617701098store-design-idea-29837-13.jpg
1617701100store-design-idea-29837-12.jpg
1617701101store-design-idea-29837-11.jpg
1617701103store-design-idea-29837-14.jpg
1617701104store-design-idea-29837-15.jpg
1617701106store-design-idea-29837-16.jpg
1617701108store-design-idea-29837-19.jpg
1617701109store-design-idea-29837-18.jpg
1617701111store-design-idea-29837-17.jpg
1617701113store-design-idea-29837-20.jpg
1617701114store-design-idea-29837-22.jpg
1617701115store-design-idea-29837-23.jpg
1617701117store-design-idea-29837-26.jpg
1617701119store-design-idea-29837-25.jpg
1617701120store-design-idea-29837-24.jpg
1617701122store-design-idea-29837-27.jpg
1617701124store-design-idea-29837-28.jpg
1617701127store-design-idea-29837-29.jpg
1617701131store-design-idea-29837-30.jpg
1617701132store-design-idea-29837-31.jpg
1617701135store-design-idea-29837-32.jpg
1617701136store-design-idea-29837-33.jpg
1617701138store-design-idea-29837-34.jpg

طراحی و دیزاین داخلی مزون لباس عروس

بنای اصلی پروژه یک ساختمان سازه ای فلزی یک طبقه است. ساختمان این مزون در وسط یک میدان کوچک واقع شده است و با استفاده از یک راهرو به ساختمان اصلی دفتر متصل و توسط یک پارکینگ احاطه شده است. پس از بررسی و مطالعات اولیه توسط معماران، دریافتند که ورودی اصلی این فروشگاه از دید عموم پنهان بوده و دسترسی مستقیم به ورودی آن با سختی همراه می باشد. پس از ورود به ساختمان، سقف تاشو به صورت افقی ظاهر می شود که نسبتاً کم ارتفاع و کمی فرو رفته به نظر می رسد. به علاوه، پارکینگ ها بی نظم بودند و در برخی از موارد اتومبیل ها در مجاورت دیوار شیشه ای پارک می شدند که دید به فضای داخلی را مسدود می کرد. همچنین کیفیت و شکل ظاهری سازه ساختمان پایین بوده و ارزش و کیفیت بصری فروشگاه را مخدوش می کرد.

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت