طراحی کافی شاپ ساده و زیبا /

طراحی کافی شاپ ساده و زیبا
1639996462re-in-deee-8765-21.jpg
1639996464re-in-deee-8765-22.jpg
1639996468re-in-deee-8765-23.jpg
1639996470re-in-deee-8765-18.jpg
1639996472re-in-deee-8765-17.jpg
1639996475re-in-deee-8765-24.jpg
1639996478re-in-deee-8765-19.jpg
1639996479re-in-deee-8765-20.jpg
1639996482re-in-deee-8765-13.jpg
1639996483re-in-deee-8765-16.jpg
1639996485re-in-deee-8765-15.jpg
1639996488re-in-deee-8765-14.jpg
1639996490re-in-deee-8765-9.jpg
1639996492re-in-deee-8765-10.jpg
1639996494re-in-deee-8765-11.jpg
1639996497re-in-deee-8765-7.jpg
1639996500re-in-deee-8765-8.jpg
1639996503re-in-deee-8765-12.jpg
1639996505re-in-deee-8765-5.jpg
1639996507re-in-deee-8765-4.jpg
1639996510re-in-deee-8765-2.jpg
1639996512re-in-deee-8765-1.jpg

طراحی کافی شاپ ساده و زیبا

پروژه ای که در این بخش قصد پرداختن بدان را داریم، تزیین کافی شاپ ساده و زیبا می باشد که در یک ساختمانی با متراژ ۸۶ متر در سن پترزبورگ قرار گرفته است. این کافه بر روی غذاها و نوشیدنی های ساده ایتالیایی تمرکز داشت. از این رو صاحب آن قصد داشت تا در پیرو خدمات ارائه شده، فضای رستوران نیز تا حد امکان ساده و در عین حال معرف خصوصیات این منطقه نیز باشد.

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت