کلینیک چشم پزشکی نور /

کلینیک چشم پزشکی نور
1602507685arianaomran _9_.jpg
1602507695arianaomran _1_.jpg
1602507711arianaomran _11_.jpg
1602507714arianaomran _14_.jpg
1602507720arianaomran _13_.jpg
1602507726arianaomran _7_.jpg
1602507728arianaomran _4_.jpg
1602507744arianaomran _3_.jpg
1602507745arianaomran _8_.jpg
1602507748arianaomran _5_.jpg
1602507753arianaomran _10_.jpg
1602507757arianaomran _12_.jpg
1602507762arianaomran _15_.jpg
  • سال ساخت : 1398
  • محل اجرا : تهران

پروژه موجود شامل یک ساختمان سه طبقه و یک پیلوت است که از مسکونی به درمانی تغییر کاربری داده است. عملیات بازسازی و طراحی این پروژه توسط تیم فنی کلینیک صورت پذیرفته است. این پروژه در بازه زمانی ۶ ماه طراحی و اجرا شده است. یکی از نکات مهم در طراحی این ساختمان درمانی، نحوه برقراری ارتباط مجموعه جدید با ساختمان موجود می باشد. شیب منطقه و اختلاف ارتفاعی موجود در ساختمان های مجاورش، ارتباط بین آن ها را به عنوان چالشی مهم در طراحی این مجموعه تبدیل کرده است. یکی دیگر از مهم ترین عوامل طراحی و اجرای این طرح توسعه، سهولت در دسترسی به بخش های مختلف و پاسخ گویی به عملکرد مجموعه با توجه به اهمیت دسترسی کاربری های درمانی خصوصا در این کلینیک با تعداد عمل جراحی به طور میانگین ۲۰۰ عدد در روز بود.

طبقه سوم این ساختمان به بخش بستری اختصاص یافته است. پیش از این نیز طبقه سوم به بخش بستری اختصاص داشت با تفاوت این که به دلیل کمبود فضا، هر ۴-۸ بیمار در یک اتاق درمان می شدند. با ساخت این مجموعه جدید اتاق هایی با ظرفیت ۱، ۲ و ۳ نفره در راستای کمک به بخش قدیمی افزوده شده اند. برای رسیدن به هدف اصلی اجرای پروژه و همچنین ارتقای سطح ارائه خدمات به بیماران، اتاق های خصوصی و نیمه خصوصی قرار داده شده که ضمن ایجاد حریم خصوصی بیماران، با استفاده از درب های شیشه ای روزنه هایی برای ایجاد امکان دید از استیشن پرستاری به اتاق ها میسر شده است. عرض درب ها به دلیل تردد زیاد برانکاردها با حداکثر میزان در نظر گرفته شده است. باید این نکته را نیز افزود که با دیتیل خاصی که برای پوشش ساختار درب های ریلی طراحی شده است، به استثنای شیشه هیچ المان دیگری قابل دیدن نیست. قابل شستشو بودن دیوارها تا ارتفاعی مشخص از قوانین بیمارستانی است که برای رسیدن به همچین قابلیتی با توجه به متریال های موجود بازار، محدودیتی در استفاده از متریال ایجاد می شد. بنابراین دیتیل درنظر گرفته شده به گونه ای است که در دیوارها تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر فرو رفتگی ایجاد شد که این فضا با شیشه سکوریت شده پوشش داده شد. استفاده از متریال شیشه در حفظ سادگی فضا کمک بزرگی کرده است. یکی دیگر از المان‌های طراحی داخلی موجود در بخش، طراحی میز استیشن پرستاری می باشد.

 

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت