طراحی دکوراسیون رستوران سان لیو /

طراحی دکوراسیون رستوران سان لیو
1603026500sun lio _2_.jpg
1603026508sun lio _3_.jpg
1603026512sun lio _4_.jpg
1603026517sun lio _1_.jpg
1603026521sun lio _6_.jpg
1603026525sun lio _7_.jpg
1603026530sun lio _9_.jpg
1603026534sun lio _8_.jpg
  • سال ساخت : 1397
  • محل اجرا : تهران

رستوران حاضر علاوه بر ارائه ی منوی غذاهای ایرانی، غذاهای فرنگی را نیز در منوی خود جای داده است. به عبارتی می توان گفت این رستوران ترکیبی از غذای ایرانی و فرنگی با محوریت غذای سالم می باشد. با توجه به این موضوع، طراحان در پروسه ی طراحی تصمیم گرفتند تا معماری فضا، متناسب برای یک پارادوکس از پیش تعیین شده صورت پذیرد، به گونه ای که معماری گرایشی جهت دار نداشته، اما تأثیر محیط در آن نمایش داده شود.

با توجه به چنین تصمیم گیری، طراحان به طور مجدد از محل پروژه بازدید کرده و پس از بررسی های مجدد و شناسایی شاخصه های محیط و عوامل مؤثر در بافت آن، به رویکرد جدیدی در یک پروسه‌ی معماری دست یافتند که شامل این موارد می باشد: طراحی با آنالیز نیروهای محیط. از این رو تیم طراحی تصمیم گرفتند تا نیروها یا اتمسفر موجود در محیط را به فضا وارد کرده و از تأثیر این نیروها بر بنا، ساختار و چینش فضای خود را به دست آورند.

بافت دیوارها، فرم اسکلت چراغ ها و میزها برگرفته از تأثیر نیروها شکل گرفته و با خروج مجدد نیرو‌ها و تقابل در بخش ورودی، موجب شکل گیری سر‌در رستوران شد. در ادامه با توجه به عواملی که توضیح دادیم و متأثر از موقعیت بنا، متریال عمده‌ی فضا آجر انتخاب شد. در نتیجه طراح جهت حفظ پارادوکس موجود و هدف اصلی رستوران (ارائه‌ی غذای طبیعی و سلامت)، فیلتری سیاه و سفید به صورت فرضی در قسمت ورودی رستوران قرار داده و  تصمیم بر آنشد تا هر‌آنچه که وارد رستوران می‌شود، از این فیلتر عبور کرده و متأثر از آن باشد. تنها عاملی که موفق به غلبه بر فیلتر سیاه و سفید می‌گردد، طبیعت است که فیلتر نمی تواند بر آن تأثیر گذارد.

دیدگاه ها

× در حال پاسخ به: کاربر سایت